THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, THAY ĐỔI, TẠM NGỪNG, GIẢI THỂ TRONG NĂMCông Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Tuyên Quang
CÁC NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP NGÀY 18/9/2015 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NĂM 2018  1. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018
  2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 3 năm gần nhất
  3. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
  4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 3 năm gần nhất
  5. Văn bản số 61/BC-XS ngày 3/5/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tuyên Quang về việc báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017
  6. Văn bản số 60/BC-XS ngày 3/5/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tuyên Quang về việc báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
  7. Văn bản số 59/BC-XS ngày 3/5/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tuyên Quang về việc báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017
  8. Văn bản số 58/BC-XS ngày 3/5/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tuyên Quang về việc báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017
  9. Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tuyên Quang
  10. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)
Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
Nếu doanh nghiệp nào còn thiếu, vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000 để được đăng tải kịp thời.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG