THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, THAY ĐỔI, TẠM NGỪNG, GIẢI THỂ TRONG NĂM


DANH BẠ DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG


Nhập cụm từ tìm kiếm:
Chọn lĩnh vực:

 1. Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Xây Dựng Tiến Minh
 2. Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

  Địa chỉ: Số nhà 231, đường Trần Phú, tổ 33 TP T. Quang

  Điện thoại: 0978 989566

  Thông tin thêm: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

 3. Công Ty TNHH Thi Công Xây Dựng Tường Huy
 4. Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

  Địa chỉ: Số nhà 07, ngõ 33, đường Tân Trào, tổ 16 TP T. Quang

  Điện thoại: 982834834

  Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại

 5. Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Đạt Việt
 6. Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

  Địa chỉ: Thôn Hưng Kiều 3 TP T. Quang

  Điện thoại: 0978 167191

  Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại

 7. Công Ty TNHH Đinh Trần Phát
 8. Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

  Địa chỉ: Thôn An Hòa 1 TP T. Quang

  Điện thoại: 1278699999 ; K.Toan : 01668 471 634 .

  Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại

 9. Công Ty TNHH Xây Dựng Mạnh Phú
 10. Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

  Địa chỉ: Số nhà 89, đường 17/8, tổ 24 TP T. Quang

  Điện thoại: 0974 223784

  Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại

 11. Công Ty TNHH MTV Nhung Khánh
 12. Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

  Địa chỉ: Số nhà 04, đường Ngô Gia Khảm, tổ 19 TP T. Quang

  Điện thoại: 0982 824847

  Thông tin thêm: Xây dựng công trình đường bộ

 13. Công Ty TNHH Khánh An Vinh
 14. Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

  Địa chỉ: Số nhà 03, ngõ 141, đường Tân Trào, tổ 11 TP T. Quang

  Điện thoại: 0912300022

  Thông tin thêm: Xây dựng công trình công ích

 15. Công Ty TNHH MTV Hưng Phát Đạt
 16. Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

  Địa chỉ: Số nhà 225, đường Trường Chinh, tổ 3 TP T. Quang

  Điện thoại: 982955000

  Thông tin thêm: Chuẩn bị mặt bằng

 17. Công Ty TNHH Xây Dựng Ngọc Thủy
 18. Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

  Địa chỉ: Số nhà 14, ngõ 167, đường Tân Hà, tổ 14 TP T. Quang

  Điện thoại: 0988 261234

  Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại

 19. Công Ty TNHH MTV Đồng Bình
 20. Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

  Địa chỉ: Số nhà 132, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 15 TP T. Quang

  Điện thoại: 0273 817878

  Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại

Tổng số: 154 | Trang: 1 trên tổng số 16 trang  
Nếu doanh nghiệp nào còn thiếu, vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: congttdttq@gmail.com để được đăng tải kịp thời.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG