THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, THAY ĐỔI, TẠM NGỪNG, GIẢI THỂ TRONG NĂM


DANH BẠ DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG


Nhập cụm từ tìm kiếm:
Chọn lĩnh vực:

 1. DNTN Hồng Thêu
 2. Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

  Địa chỉ: Viên Châu 2 TP T. Quang

  Điện thoại: 273873724

  Thông tin thêm: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 3. DNTN Tiến Thuận
 4. Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

  Địa chỉ: Số nhà 320, đường Lê Duẩn, tổ 6 TP T. Quang

  Điện thoại: 273823742

  Thông tin thêm: Khai thác cát, sỏi

 5. DNTN Sản Xuất Đá Đức Toàn
 6. Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

  Địa chỉ: Tổ 18 TP T. Quang

  Điện thoại: 273827650

  Thông tin thêm: Khai thác đá

 7. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Khoáng Sản Ngọc An
 8. Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

  Địa chỉ: Số nhà 143, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 10 TP T. Quang

  Điện thoại: 974775089

  Thông tin thêm: Khai thác cát, sỏi

 9. Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Việt Mỹ - Vmi
 10. Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

  Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Viettel Tuyên Quang, đường Bình T TP T. Quang

  Điện thoại: 273817476

  Thông tin thêm: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

 11. Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Tuyên Quang
 12. Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

  Địa chỉ: Số nhà 91, đường Chiến Thắng Sông Lô, tổ 2 TP T. Quang

  Điện thoại: 0273 822128

  Thông tin thêm: Khai thác cát, sỏi

 13. Công Ty TNHH MTV Tháng Tám
 14. Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

  Địa chỉ: Số nhà 155, đường Bình Thuận, tổ 19 TP T. Quang

  Điện thoại: 01692168888

  Thông tin thêm: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 15. Công Ty TNHH Trường Thành Tuyên Quang
 16. Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

  Địa chỉ: Thôn Sông Lô 3 TP T. Quang

  Điện thoại: 0273 872549

  Thông tin thêm: Khai thác cát, sỏi

 17. Công Ty TNHH MTV Hoàng Đức Tuyên Quang
 18. Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

  Địa chỉ: Tổ 17 TP T. Quang

  Điện thoại: 0273510603

  Thông tin thêm: Khai thác đá

 19. Công Ty TNHH An Thịnh
 20. Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

  Địa chỉ: Thôn Bình Ca TP T. Quang

  Điện thoại: 0273 870763

  Thông tin thêm: Khai thác đá

Tổng số: 36 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  
Nếu doanh nghiệp nào còn thiếu, vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: congttdttq@gmail.com để được đăng tải kịp thời.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG