• Công Ty TNHH MTV Đinh Hoàng Gia
  • Lĩnh vực hoạt động: Nông, Lâm nghiệp

    Địa chỉ: Thôn Lũng Huyện Yên Sơn

    Điện thoại: 01643 696486

    Thông tin thêm: Trồng cây gia vị, cây dược liệu