• Công Ty Cổ Phần Chè Mỹ Lâm
  • Lĩnh vực hoạt động: Nông, Lâm nghiệp

    Địa chỉ: Thôn Lập Thành Huyện Yên Sơn

    Điện thoại: 0273 875259

    Thông tin thêm: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu