• Công Ty Cổ Phần Chè Sông Lô
  • Lĩnh vực hoạt động: Nông, Lâm nghiệp

    Địa chỉ: Xóm 12 Huyện Yên Sơn

    Điện thoại: 0273 872 515

    Thông tin thêm: Trồng cây chè