• Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Tuyên Quang
  • Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

    Địa chỉ: Xóm Chanh Huyện Yên Sơn

    Điện thoại: 0273 826 483

    Thông tin thêm: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón