• Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bò Sữa Việt Nam: Trang Trại Bò Sữa Tuyên Quang
  • Lĩnh vực hoạt động: Nông, Lâm nghiệp

    Địa chỉ: Thôn Đát Khế Huyện Yên Sơn Tuyên Quang

    Điện thoại: 0273 873993

    Thông tin thêm: Chăn nuôi trâu, bò