• Chi nhánh Công ty TNHH Tâm Anh: Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe
  • Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục

    Địa chỉ: Xóm Khuân Lâm, xã Chân Sơn Huyện Yên Sơn Tuyên Quang

    Điện thoại: 0273 271588

    Thông tin thêm: Giáo dục nghề nghiệp