• Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TậP Đoàn Xây Dựng Và Du Lịch Bình Minh - Nhà Máy Thủy Điện Yên Sơn
  • Lĩnh vực hoạt động: Lĩnh vực khác

    Địa chỉ: Thôn 7 Huyện Yên Sơn Tuyên Quang

    Điện thoại: 983341226

    Thông tin thêm: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác