• Công Ty TNHH MTV Tháng Tám
  • Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

    Địa chỉ: Số nhà 155, đường Bình Thuận, tổ 19 TP T. Quang

    Điện thoại: 01692168888

    Thông tin thêm: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét