• Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Tuyên Quang
  • Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng

    Địa chỉ: Số 138, đường Nguyễn Trãi, tổ 14

    Điện thoại: 945606667

    Thông tin thêm: Hoạt động trung gian tiền tệ khác