• Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Tuyên Quang
  • Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

    Địa chỉ: Số nhà 91, đường Chiến Thắng Sông Lô, tổ 2 TP T. Quang

    Điện thoại: 0273 822128

    Thông tin thêm: Khai thác cát, sỏi