• Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Khoáng Sản Ngọc An
  • Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

    Địa chỉ: Số nhà 143, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 10 TP T. Quang

    Điện thoại: 974775089

    Thông tin thêm: Khai thác cát, sỏi