• DNTN Tiến Thuận
  • Lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản

    Địa chỉ: Số nhà 320, đường Lê Duẩn, tổ 6 TP T. Quang

    Điện thoại: 273823742

    Thông tin thêm: Khai thác cát, sỏi