• Công Ty TNHH MTV Đồng Bình
  • Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

    Địa chỉ: Số nhà 132, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 15 TP T. Quang

    Điện thoại: 0273 817878

    Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại