• Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Phương Minh
  • Lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hoá

    Địa chỉ: Số nhà 326, đường 17/8, tổ 02 TP T. Quang

    Điện thoại: 968299018

    Thông tin thêm: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)