• Công Ty TNHH Xây Dựng Ngọc Thủy
  • Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

    Địa chỉ: Số nhà 14, ngõ 167, đường Tân Hà, tổ 14 TP T. Quang

    Điện thoại: 0988 261234

    Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại