• Công Ty TNHH MTV Hưng Phát Đạt
  • Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

    Địa chỉ: Số nhà 225, đường Trường Chinh, tổ 3 TP T. Quang

    Điện thoại: 982955000

    Thông tin thêm: Chuẩn bị mặt bằng