• Công Ty TNHH MTV Nhung Khánh
  • Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

    Địa chỉ: Số nhà 04, đường Ngô Gia Khảm, tổ 19 TP T. Quang

    Điện thoại: 0982 824847

    Thông tin thêm: Xây dựng công trình đường bộ