• Công Ty TNHH Xây Dựng Mạnh Phú
  • Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

    Địa chỉ: Số nhà 89, đường 17/8, tổ 24 TP T. Quang

    Điện thoại: 0974 223784

    Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại