• Công Ty TNHH Đinh Trần Phát
  • Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

    Địa chỉ: Thôn An Hòa 1 TP T. Quang

    Điện thoại: 1278699999 ; K.Toan : 01668 471 634 .

    Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại