• Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Đạt Việt
  • Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

    Địa chỉ: Thôn Hưng Kiều 3 TP T. Quang

    Điện thoại: 0978 167191

    Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại