• Công Ty TNHH Thi Công Xây Dựng Tường Huy
  • Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

    Địa chỉ: Số nhà 07, ngõ 33, đường Tân Trào, tổ 16 TP T. Quang

    Điện thoại: 982834834

    Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại