• Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Xây Dựng Tiến Minh
  • Lĩnh vực hoạt động: Giao thông, Xây dựng

    Địa chỉ: Số nhà 231, đường Trần Phú, tổ 33 TP T. Quang

    Điện thoại: 0978 989566

    Thông tin thêm: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ