• Công Ty TNHH MTV Quyết Hà
  • Lĩnh vực hoạt động: Nông, Lâm nghiệp

    Địa chỉ: Số nhà 156, đường Lê Lợi, tổ 16 TP T. Quang

    Điện thoại: 0912 678237

    Thông tin thêm: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác