• Công Ty TNHH Xây Dựng Bình Nguyễn
  • Lĩnh vực hoạt động: Lĩnh vực khác

    Địa chỉ: Số nhà 498, đường Tân Hà, tổ 01 TP T. Quang

    Điện thoại: 0913 483916

    Thông tin thêm: Xây dựng nhà các loại