• Công Ty TNHH MTV Thương Mại Tâm An
  • Lĩnh vực hoạt động: Lĩnh vực khác

    Địa chỉ: Số nhà 300, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9 TP T. Quang

    Điện thoại: 1238224499

    Thông tin thêm: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xd khác trong các cửa hàng chuyên doanh